Mänsklig rättighet nr 21

Rätten till demokrati

Rätten till demokrati

Mänsklig rättighet nr 21

Rätten till demokrati

1. Envar har rätt att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud.

2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN