”Här talar vi om ekonomisk utveckling, om att investera miljarder dollar i olika program, men jag kunde se att det var inte miljarder dollar som människorna behövde meddetsamma.”

– Muhammad Yunus

Förkämpar för mänskliga rättigheter
Muhammad Yunus (f. 1940)

Ekonomen och nobelpristagaren Muhammad Yunus har blivit internationellt berömd för sitt revolutionära system med mikro-krediter – små lån som ges till entreprenörer och företagare som är alltför fattiga för att kvalificera för traditionella banklån – ett system som hjälpt miljoner att undkomma fattigdom.

Muhammad Yunus föddes i hamnstaden Chittagong i Bangladesh och har under sitt liv motiverats av en vision om en värld utan fattigdom. Det började 1976 när han såg att människor som flätade korgar i byarna levde i eländig fattigdom trots sin skicklighet. Hantverkarna ansågs vara en kreditrisk och tvingades låna pengar till hög ränta för att köpa bambu och gjorde inte någon vinst på sin produktion eftersom den gick åt till att återbetala lånen. Muhammad Yunus lånade ur egen ficka ut 27 dollar till en grupp kvinnor som betalade tillbaka summan och, för första gången, gjorde en liten vinst. Muhammad Yunus insåg att han genom små lån och finansiella tjänster kunde hjälpa de fattiga att själva komma ur sin fattigdom.

Han etablerade 1983 Grameen Bank (bybanken), grundat på övertygelsen att kredit är en fundamental mänsklig rättighet. Banken har i 25 år varit flaggskeppet för ett nätverk av liknande institutioner i över 100 länder, vilket har gjort det möjligt för miljoner att komma ur fattigdom genom individuellt ekonomiskt stöd. Professor Yunus är medlem i styrelsen för Förenta nationernas stiftelse (United Nations Foundation) och har mottagit ett flertal internationella utmärkelser och erkännanden för sina humanitära insatser.

LADDA NER »