Mänsklig rättighet nr 28

En fri och rättvis värld