”Det som i slutänden utmärker en man är inte vad han gör i tider då det är lugnt och fridfullt utan vad han gör i tider av utmaningar och kontroverser.”

– Martin Luther King

Förkämpar för mänskliga rättigheter
Martin Luther King (1929 –1968)

Martin Luther King var en av nittonhundratalets mest kända förespråkare för sociala förändringar utan våld. Martin Luther King, som föddes i Atlanta, Georgia, uppmärksammades nationellt första gången för sina osedvanliga oratoriska förmågor och sitt personliga mod 1955 när han och andra medborgarrättsaktivister greps av polisen efter att ha lett en bojkott av ett transportbolag i Montgomery, Alabama, för att de krävde att färgade överlämnade sina sittplatser till vita och stod eller satt längst bak i bussen.UUUUUUUUUUUUUUU Under det följande decenniet skrev, talade och organiserade Martin Luther King fredliga protester och massdemonstrationer för att dra uppmärksamhet till rasdiskriminering och krävde medborgarrättslig lagstiftning för att skydda de färgades rättigheter. År 1963 i Birmingham, Alabama, ledde Martin Luther King fridfulla massdemonstrationer som den vita polisstyrkan mötte med polishundar och brandslangar, vilket skapade en kontrovers som gav upphov till rubriker världen över. Massdemonstrationer som följde på detta i många samhällen kulminerade i en marsch som samlade över en kvarts miljon protesterande som tågade till Washington, D.C. där Martin Luther King gav sitt berömda tal ”Jag har en dröm”, där han föreställde sig en värld där människor inte längre var åtskilda på grund av ras. Rörelsen Martin Luther King inspirerade var så effektiv att kongressen 1964 antog medborgarrättslagen (Civil Rights Act), och samma år erhöll Martin Luther King Nobels fredspris. Martin Luther King som efter sin död förärades presidentens frihetsmedalj har blivit en ledfyr för medborgarrättsrörelsen. Hans liv och arbete symboliserar strävan efter jämlikhet och frihet från diskriminering som utgör kärnan i den amerikanska – och mänskliga – drömmen.

LADDA NER »