Människorättsorganisationer
Mellanstatliga och statliga organisationer


Kontoret för FN:s Generalkommissarie för mänskliga rättigheter:

Syftet för kontoret för FN:s Generalkommissarie för mänskliga rättigheter är att verka för att skydda mänskliga rättigheter för alla människor; att hjälpa människor så att de kan förverkliga sina rättigheter; och att bistå dem som är ansvariga för att upprätthålla sådana rättigheter med att se till att de implementeras.

www.ohchr.org

Människorättsrådet:

Människorättsrådet, som är ett mellanstatligt organ med fyrtiosju medlemsländer har till uppgift att främja och skydda mänskliga rättigheter internationellt. Dess metoder för att åstadkomma detta innefattar en allmän periodisk granskning som bedömer situationer i FN:s alla 192 medlemsländer, en rådgivande kommitté som tillhandahåller expertkunnande i frågor rörande mänskliga rättigheter och en klagomålsprocedur för enskilda personer och organisationer, för att göra människorättsrådet uppmärksamt på kränkningar av mänskliga rättigheter.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO):

UNESCOs mål är att skapa fred i människors sinne. Dess arbete inom området mänskliga rättigheter syftar till att stärka människors medvetenhet och fungera som en katalysator för regionalt, nationellt och internationellt agerande rörande mänskliga rättigheter.

www.unesco.org

Kontoret för FN:s Generalkommissarie för flyktingar:

Kontoret leder och samordnar internationella verksamheter för att skydda flyktingar och lösa flyktingproblem världen över. Dess främsta syfte är att skydda flyktingars rättigheter och välbefinnande. Det strävar efter att göra det möjligt för alla att utnyttja rätten att söka asyl och finna en säker tillflykt i en annan stat, med möjligheten att frivilligt återvända hem, integreras lokalt eller att bosätta sig på nytt i ett tredje land.

www.unhcr.org

USA:s utrikesdepartements byrå för demokrati, mänskliga rättigheter och arbete:

Utrikesdepartementets byrå för demokrati, mänskliga rättigheter och arbete strävar efter att få veta sanningen och uttrycka dessa fakta i alla sina undersökningar rörande mänskliga rättigheter, årsrapporter om förhållanden i olika länder etc. Byrån vidtar åtgärder för att stoppa pågående kränkningar och upprätthåller partnerskap med organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter.

www.state.gov

Office of Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE):

Office for Democratic Institutions and Human Rights of the OSCE, som består av femtiosex deltagande länder från Europa, Centralasien och Nordamerika, engagerar sig i människorättsaktiviteter som inriktar sig på rätten att få flytta till en annan plats, religionsfrihet, att förhindra tortyr och slavhandel.

www.osce.org/odihr

Se vilka de officiella dagarna är då FN uppmärksammar mänskliga rättigheterLADDA NER »