Mänsklig rättighet nr 16

Äktenskap och familj

Äktenskap och familj

Mänsklig rättighet nr 16

Äktenskap och familj

Fullvuxna män och kvinnor ha rätt att utan någon inskränkning på grund av sin ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. De äga lika rättigheter vid giftermål, under äktenskap och vid äktenskaps upplösning.

2. Äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och fullständiga samtycke.

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och ger rätt till skydd från samhället och staten.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN