Mänsklig rättighet nr 13

Rätten att röra sig fritt