GRATIS BERÄTTELSEN OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER-HÄFTE

Detta häfte är en grundläggande introduktion till de mänskliga rättigheterna och beskriver deras utveckling genom historien fram till idag. Det introducerar också världens viktigaste människorättsdokument och omfattar den fullständiga texten till den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Begär ett GRATIS exemplar av häftet Berättelsen om mänskliga rättigheter.

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@humanrights.com. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.