Kränkningar av
mänskliga rättigheter

ARTIKEL 4 – INGET SLAVERI

”Ingen må hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.”

I norra Uganda har LRA-guerillan (LRA – Lord’s Resistance Army, Herrens moståndsarmé) kidnappat  20 000 barn under de gångna tjugo åren och tvingat dem att tjänstgöra som soldater eller sexslavar för armén.

I Guinea-Bissau säljs barn som inte är mer än fem år ut ur landet för att arbeta på bomullsfält i södra Senegal eller som tiggare i huvudstaden. I Ghana luras barn och unga i åldern fem till fjorton år med falska löften om utbildning och framtid till farliga, obetalda jobb inom fiskeindustrin.

I Asien är Japan det viktigaste destinationslandet för handel med kvinnor, särskilt kvinnor från Filippinerna och Thailand. UNICEF uppskattar att det finns omkring 60 000 barnprostituerade på Filippinerna.

USA:s utrikesdepartement uppskattar att det förekommer människohandel över internationella gränser med 600 000 till 820 000 män, kvinnor och barn varje år, hälften av dem är minderåriga och en stor andel består av kvinnor och flickor som flyr från Irak. I nästan alla länder, vilket inbegriper Kanada, USA och Storbritannien är deportation och trakasseri det vanliga svaret från myndigheterna, utan att offren får någon hjälp.

I Dominikanska republiken ledde en ligas människohandel till att tjugofem haitiska säsongsarbetare som försökte ta sig över gränsen dog av syrebrist. Två civila personer och två militära officerare dömdes under 2007 till milda fängelsestraff för sin medverkan i operationen.

I Somalia år 2007 dog över 1 400 tvångsdeporterade somalier och etiopier till sjöss under människohandeln.

ARTIKEL 5 – INGEN TORTYR

”Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

Under år 2008, fortsatte USA:s myndigheter att kvarhålla 270 fångar i Guantánamo Bay på Kuba, utan att de formellt anklagats eller fått någon rättegång, och utsatte dem för ”water-boarding”, en tortyrmetod som simulerar dränkning. Den tidigare presidenten George W. Bush bemyndigade CIA att fortsätta med de hemliga kvarhållandena och förhören, trots att detta bryter mot internationell lag.

I Darfur är våld, brutal grymhet och kidnappning vanligt förekommande och hjälp från utsidan nästan totalt avskuren. Särskilt kvinnor är offer för ohämmade övergrepp, med över 200 våldtäkter i närheten av ett flyktingläger under en femveckorsperiod, utan att makthavarna lyfte ett finger för att straffa förövarna.

I Demokratiska republiken Kongo använder regeringens säkerhetstjänst och beväpnade grupper rutinmässigt tortyr och begår övervåld, med bland annat utdragen misshandel, knivskärningar och våldtäkter på de fängslade. Fångarna hålls isolerade från omvärlden, ibland på hemliga platser. Under år 2007 fängslade och torterade det republikanska gardet (presidentens vakt) och elitstyrkor godtyckligt en mångfald av individer som klassificerats som kritiska mot regeringen.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN