Kränkningar av
mänskliga rättigheter

ARTIKEL 19 – YTTRANDEFRIHET

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”

I Sudan arresterade och torterade underättelsetjänsten och säkerhetsstyrkor dussintals människor som försvarade de mänskliga rättigheterna.

I Etiopien dömdes två framstående människorättsförkämpar till nästan 3 års fängelse på falska grunder.

I Somalia mördades en framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna.

I Demokratiska republiken Kongo angriper och hotar myndigheterna försvarare av mänskliga rättigheter och begränsar människors yttrande- och mötesfrihet. År 2007 användes klausuler i 2004 års presslag av myndigheterna för att censurera dagstidningar och begränsa yttrandefriheten.

Ryssland förtryckte politiskt oliktänkande, utsatte oberoende medier för påtryckningar eller tvingade dem att upphöra med sin verksamhet och trakasserade ideella organisationer. Fredliga offentliga demonstrationer skingrades med våld, och advokater, människorättsförkämpar och journalister hotades och angreps. Sedan år 2000 har morden på sjutton journalister som kritiserat myndigheternas policy och aktiviteter förblivit olösta.

I Irak dödades minst trettiosju anställda inom medianätverk under år 2008, och totalt 235 sedan invasionen i mars 2003, vilket gör Irak till världens farligaste plats för journalister.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN