Dessa poster är endast tillgängliga på engelska

Internationella lagar om mänskliga
rättigheter

DEN EUROPEISKA KONVENTIONEN OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna tjänade som inspiration för den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter, en av de mest betydelsefulla överenskommelserna i den europeiska gemenskapen. Konventionen antogs 1953 av Europarådet, en mellanstatlig organisation som grundades 1949 och som består av fyrtiosju medlemsländer i den europeiska gemenskapen. Detta organ bildades för att stärka mänskliga rättigheter och befrämja demokrati och rättssäkerhet.

Konventionen genomdrivs av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg i Frankrike. Varje person som hävdar att han är ett offer för någon kränkning, i ett av de fyrtiosju länderna i den Europeiska gemenskapen, vilka har undertecknat och ratificerat konventionen, kan ansöka om hjälp vid Europadomstolen. Man måste först ha uttömt alla möjligheter till upprättelse inom det egna landets domstolar och ha lämnat in en ansökan om hjälp hos Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

DOKUMENT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR NORD- OCH SYDAMERIKA, AFRIKA OCH ASIEN

I Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien utökar lokala dokument det skydd och främjande av mänskliga rättigheter som den internationella Bill of Rights ger.

Den amerikanska konventionen för mänskliga rättigheter gäller länderna i Nord-, Syd- och Mellanamerika – och trädde i kraft 1978.

Afrikanska länder har avfattat sitt eget dokument som gäller människors och folks rättigheter (1981) och muslimska länder avfattade Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter inom islam (1990).

Asiens deklaration för mänskliga rättigheter (1986) skapades av Asiens kommission för mänskliga rättigheter, som grundades det året av en grupp jurister och människorättsaktivister i Hongkong. Dokumentet beskrivs som ett ”folkets frihetsbrev”, för inget regeringsdokument har hittills getts ut.

LADDA NER DOKUMENT OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

1. Fakultativt protokoll till Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som antogs och öppnades för undertecknande, ratificering och anslutning genom generalförsamlingens resolution 2200A (XXI) av den 16 december 1966, trädde i kraft 23 mars 1976, i enlighet med Artikel 9 Ladda ner >>

2. Andra fakultativa protokollet till den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som syftar till avskaffande av dödsstraffet antogs och proklamerades av Generalförsamlingens resolution 44/128 den 15 december 1989 Ladda ner >>

3. Den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som antogs och öppnades för undertecknande, ratificering och anslutning genom generalförsamlingens resolution 2200A (XXI) den 16 december 1966 trädde i kraft 3 januari 1976, i enlighet med Artikel 27 Ladda ner >>

4. Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) som ändrats enligt protokoll nr 11 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13 Ladda ner >>

5. Afrikanska (Banjul) stadgan om mänskliga och folkens rättigheter (African Charter on Human and Peoples’ Rights) (antagen 27 juni 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 [1982], trädde i kraft 21 okt 1986) Ladda ner >>

6. Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter O.A.S. Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, trädde i kraft 18 juli 1978, omtryckt i grundläggande dokument som rör mänskliga rättigheter i det interamerikanska systemet, OEA/Ser.LV/II.82 doc. 6 rev.1 vid 25 (1992) Ladda ner >>

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN