Mänskliga rättigheter – utbildarhandledning

De flesta människor känner till yttrandefrihet och religionsfrihet, men väldigt få känner till alla de trettio rättigheterna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Med undervisningpaketet Att väcka de mänskliga rättigheterna till liv och lektionsplaneringar i Utbildarhandledningen kan du omedelbart börja undervisa dina elever om mänskliga rättigheter och de kan lätt börja åstadkomma inte bara en ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter, utan också en förbättring i deras liv. Om fler människor kände till och insisterade på sina rättigheter, skulle världen vara långt mer fridfull och civiliserad.

Fyll i formuläret till höger för att få ett kostnadsfritt paket. Dina uppgifter kommer att hållas privata och delas inte med någon tredje part.

BESTÄLL ETT GRATIS
UNDERVISNINGSSPAKET

Fyll i formuläret nedan och få ett paket GRATIS.

[?]
-