Mänskliga rättigheter – utbildarhandledning

De flesta människor känner till yttrandefrihet och religionsfrihet, men väldigt få känner till alla de trettio rättigheterna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Med undervisningpaketet Att väcka de mänskliga rättigheterna till liv och lektionsplaneringar i Utbildarhandledningen kan du omedelbart börja undervisa dina elever om mänskliga rättigheter och de kan lätt börja åstadkomma inte bara en ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter, utan också en förbättring i deras liv. Om fler människor kände till och insisterade på sina rättigheter, skulle världen vara långt mer fridfull och civiliserad.

Fyll i formuläret till höger för att få ett kostnadsfritt paket. Dina uppgifter kommer att hållas privata och delas inte med någon tredje part.

BESTÄLL ETT GRATIS
UNDERVISNINGSSPAKET

Fyll i formuläret nedan och få ett paket GRATIS.

Steg 1 / 4

Steg 2 / 4

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 4

Din kontaktinformation:

Steg 4 / 4

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@humanrights.com. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.