En kort historik om
mänskliga rättigheter

Förenta staternas oavhängighetsförklaring (1776)

År 1776 skrev Thomas Jefferson den amerikanska Oavhängighetsförklaringen.

Den 4 juli 1776 godkände Förenta staternas kongress Oavhängighetsförklaringen. Dess främste upphovsman, Thomas Jefferson, skrev förklaringen som en formell förklaring till varför kongressen den 2 juli hade röstat för att förklara sig oavhängig från Storbritannien, mer än ett år efter det att det amerikanska revolutionskriget hade brutit ut, och som en redogörelse som tillkännagav att de tretton amerikanska kolonierna inte längre var en del av det brittiska imperiet. Kongressen utgav Oavhängighetsförklaringen i flera former. Den publicerades först som ett tryckt stort blad och distribuerades vitt och brett och lästes för allmänheten.

Filosofiskt sett betonade förklaringen två teman: individuella rättigheter och rätten till revolution. Dessa idéer anammades allmänt av amerikaner och spreds även internationellt, vilket särskilt påverkade den franska revolutionen.

Förenta staternas författning (1787) och Bill of Rights (1791)

Bill of Rights i den amerikanska konstitutionen skyddar grundläggande friheter för USA:s medborgare.

Förenta staternas författning skrevs sommaren 1787 i Philadelphia, och är den grundläggande lagen för USA:s federala styrelsesätt och är ett historiskt dokument i västvärlden. Det är den äldsta skrivna nationella författningen i bruk, och definierar de viktigaste organen för en regeringsform och dess rättskipningsområde samt medborgares grundläggande rättigheter.

De första tio tilläggen till författningen – Bill of Rights – började gälla den 15 december 1791, vilket begränsade den federala regeringens makt i USA och skyddade alla medborgares rättigheter samt rättigheterna för dem som bor på eller besöker amerikanskt territorium.

Bill of Rights skyddar yttrandefrihet, religionsfrihet, rätten att inneha och bära vapen, mötesfrihet och frihet att lämna in en petition. Den förbjuder även orimligt genomsökande och gripande, grymma och ovanliga straff och framtvingad bekännelse. Bland de juridiska skydd som Bill of Rights ger förbjuder den kongressen att stifta någon lag som avser etablering av religion och förbjuder den federala regeringen att beröva någon person livet, frihet eller egendom utan vederbörlig laglig process. I federala kriminalfall krävs det åtal av en jury (i USA) för varje brott belagt med dödsstraff, eller varje så kallat avskyvärt brott, vilket borgar för en snabb offentlig rättegång med en opartisk jury i det distrikt där brottet begicks, vilket förhindrar att en person riskerar faran av dubbel rättegång.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN