Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter firar sitt 20‑årsjubileum

Tjugo år av att sprida budskapet om mänskliga rättigheter.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter firar sitt 20‑årsjubileum i år: 20 år av att tillhandahålla undervisningsresurser och ‑aktiviteter för mänskliga rättigheter som undervisar, informerar, hjälper och enar enskilda, lärare, pedagoger, organisationer och myndigheter i strävan att sprida och införa den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna på varenda nivå i samhället.

Varje år på Människorättsdagen organiserar Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter evenemang för att främja den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

”Tillståndet för mänskliga rättigheter är förödande”, säger Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters (YHRI) grundare och ordförande Mary Shuttleworth. ”Människor kommer aldrig att försvara sina rättigheter eller andras rättigheter om de inte förstår vad de är.”

År 2001 var Shuttleworth – en livslång människorättsaktivist och lärare – djupt bekymrad över situationen med mänskliga rättigheter i världen efter 11 september-attackerna. Då hon fick veta att 90 procent av de tillfrågade inte kunde nämna mer än 3 av de 30 rättigheter som den allmänna förklaringen gav, inledde hon ett initiativ för att informera ungdomar om detta dokument, vars 73‑årsdag firas på Människorättsdagen den 10 december.

Ungdomsdelegater under 14:e årliga konferensen om mänskliga rättigheter, som organiserades av Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter, vid Förenta nationerna i New York.

Mary Shuttleworth opponerar sig mot att barn får lära sig att slaveriet avskaffades på 1800-talet, när det förmodligen inte finns något land på jorden där människohandel inte äger rum just nu. ”Faktum är att fler män, kvinnor och barn lever i slaveri idag än under slavhandelns höjdpunkt”, säger hon.

YHRI:s syfte är att lära ungdomar om mänskliga rättigheter och inspirera dem att bli värdefulla förespråkare för tolerans och fred.

Några av de milstolpar som uppnåtts av YHRI under dess första 20 år inkluderar:

  • 16 årliga internationella konferenser om mänskliga rättigheter och internationella undervisningsturnéer. Mary Shuttleworth har rest mer än 104 600 mil – motsvarande 26 gånger runt planeten – och har introducerat YHRI-kampanjen för mer än 1 500 myndighetspersoner i 82 länder.
  • Trettio procent av befolkningen i Östtimor har undervisats i YHRI:s material i landets skolor, tack vare stöd från Nobelpristagaren och före detta presidenten José Ramos-Horta.
  • YHRI bidrog till att få lagar antagna i Costa Rica och delstaten Chiapas i Mexiko – vilket gjorde undervisning om mänskliga rättigheter obligatorisk i skolor – och till införlivandet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i delstatens Chiapas konstitution.
  • Efter att YHRI utbildade 200 000 colombianska militärer i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, minskade kränkningar bland de väpnade styrkorna med 96 procent.
1,7 miljoner elever har undervisats i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna genom att använda Ungdomar för mänskliga rättigheters internationella material.

År 2019 överräckte Världstoppmötet för Nobels fredspristagare ”Toppmötesmedaljen för social aktivism” till Mary Shuttleworth och YHRI ”som ett erkännande av deras arbete för att lära världens ungdomar om vikten av mänskliga rättigheter genom den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna”.

”Frågan är inte vad det kostar att lära ut mänskliga rättigheter, utan vad det kostar att inte göra det”, säger Shuttleworth. ”När jag började visste mycket få människor faktiskt vad mänskliga rättigheter var. Människor är mer medvetna om mänskliga rättigheter nu. Vi gör inte bara skillnad, vi förändrar synpunkter, vi höjer livskvaliteten och vi räddar liv.”

YHRI hyllar sina många volontärer och avdelningar runt om i världen med ett särskilt tack till dess huvudsponsor, Scientology Kyrkan.

LADDA NER »
LADDA NER