Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter firar enastående människorättsaktivister och sitt 20-årsjubileum

Tjugo år av att främja undervisning i mänskliga rättigheter för att se till att de rättigheter som finns i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna blir verklighet för alla.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter (YHRI) höll en global virtuell konferens för att fira sitt 20-årsjubileum och för att fira Internationella människorättsdagen. Mer än 1 600 förespråkare för mänskliga rättigheter från 97 länder deltog. YHRI tilldelade priser till framstående människorättsaktivister för deras engagemang och inverkan av deras arbete för att göra mänskliga rättigheter till verklighet över hela världen. Dessutom diskuterade en panel av berömda människorättsaktivister vikten av människorätts­undervisning.

Rock 4 Human Rights sångare och grundare, Wil Seabrook, ger Ellen Firestone sitt Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter-pris.

Den första pristagaren var människorättsambassadören Ellen Firestone, som har arbetat med Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter sedan 2007. Under det gångna årtiondet har hon hållit workshoppar och föredrag om ”Mänskliga rättigheter: från utbildning till handling”, lanserat sin egen podd om mänskliga rättigheter och tjänat i flera icke-statliga organisationer för mänskliga rättigheter, såsom Global Education Motivators i Philadelphia. Hon har nått mer än 80 000 med sitt budskap om mänskliga rättigheter. ”Med kunskap följer ansvar”, säger Firestone. ”Vi har det viktiga jobbet att fortsätta att informera människor om deras mänskliga rättigheter så att de kan främja dem och skydda dem för sig själva och andra.” Firestone uppmuntrar alla att engagera sig och ta det första steget för att öka medvetenheten.

YHRI överräckte sitt andra pris till deputerade Jorge Luis Fonseca Fonseca i Costa Ricas lagstiftande församling. År 2018 uppmanade chefer i Costa Ricas Ungdomar för mänskliga rättigheter-avdelning Fonseca att införa lagstiftning för att främja undervisning i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) i landets skolsystem. Han gjorde det, och 25 augusti 2021 antog Costa Ricas lagstiftande församling ett lagförslag som krävde undervisning i mänskliga rättigheter i skolor över hela landet. ”Vi anser att vi har gett ett stort bidrag till Costa Ricas utbildningssystem så att unga elever vet vilka rättigheter de har helt naturligt, helt enkelt därför att de är människor”, säger Fonseca. ”Jag är tacksam för att ni valde mig att främja detta lagförslag, vilket nu förverkligats.”

Superintendent (Ret.) Ricky Veerappan of the York Regional Police, Canada with Youth for Human Rights Ambassador
Före detta polisinspektören Ricky Veerappan från Yorks regionala polis i Kanada anser att polisarbete måste göras genom synvinkeln mänskliga rättigheter. Han belönades med Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter-priset för sitt arbete för att göra mänskliga rättigheter till verklighet.

Den tredje pristagaren, Yorks regionala polischef (pensionerad) Ricky Veerappan, bekräftades för att ha främjat mänskliga rättigheter genom avdelningen för samhällstjänster. ”Händelser under de senaste två åren har haft en enorm inverkan på polis- och samhällsrelationer och förtroendenivån när det gäller polisarbete i allmänhet”, säger Veerappan. Han förklarade att den regionala polisen i York anser att polisarbete måste utföras ”genom mänskliga rättigheters synvinkel, inte mänskliga rättigheter genom polisens synvinkel. Mänskliga rättigheter måste vara den plattform som polisarbete står på.”

Panelmedlemmar inkluderade humanitetsförkämparna och människorättsaktivisterna Wil Seabrook, grundaren av Rock 4 Human Rights; dr Mary Shuttleworth, ordförande och grundare av Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter; rabbi Michael Shevack, chef i World Cultural Organization; Wafik Moustafa, grundare och ordförande för British Arab Network; Laura Guercio, ordförande för Legal Aid Worldwide; Demme Durret, ungdomsambassadör för Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter; och Fabio Amicarelli, chef för humanitära program vid Church of Scientology International.

Mary Shuttleworth, Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters ordförande, sade: ”Med sådan hängivenhet och sådant stöd tittar vi nu tillsammans mot framtiden, berikade av lektioner vi lärt oss och stjärnhöga mål. Vi går orubbligt framåt mot en framtid där generationer om 20 år kommer att veta att mänskliga rättigheter äntligen har blivit verklighet för all framtid.”

Under de senaste 20 åren har Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter vuxit till en världsomspännande rörelse med 150 grupper, klubbar och avdelningar; arbetat tillsammans med 1 500 organisationer och myndigheter i 92 länder; undervisat 1,7 miljoner ungdomar med sitt material; och nått mer än 700 miljoner människor, vilket alltihop satt sin prägel på varje samhällsnivå. YHRI bekräftar alla sina enastående partners och volontärer vars syfte är att göra rättigheterna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna till verklighet. Särskilt tack går till dess huvudsponsor, Scientology Kyrkan.

LADDA NER »
LADDA NER