Utbildning är en mänsklig rättighet

Världen firar den 4:e internationella utbildningsdagen idag, vilket påminner oss om att utbildning är avgörande både för att lyfta människor ur fattigdom och för att låsa upp varje persons fulla potential.

Enligt artikel 26 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) har ”alla rätt till utbildning” oavsett bakgrund, tro, hudfärg eller kön.

Elever från Nepal lär sig om sina grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive rätten till utbildning.

Även om Förenta nationerna antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 1948, går idag mer än 258 miljoner barn och ungdomar inte i skolan. Mindre än 40 procent av flickor från subsahariska länder går ut årskurserna 6 till 9. Omkring 617 miljoner barn och ungdomar kan inte läsa eller räkna.

I brist på dessa färdigheter förvägras de också många andra rättigheter, såsom anständiga arbetsvillkor och löner, möjligheten att försörja sina familjer och den kunskap de behöver för att kräva lika rättvisa enligt lagen.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter anser att undervisning i mänskliga rättigheter är nyckeln till att göra rätten till utbildning och alla 30 mänskliga rättigheter till verklighet – för de som förstår de rättigheter som finns i den allmänna förklaringen kommer att kräva sina egna rättigheter och kommer att försvara och skydda andras rättigheter. Volontärer från Ungdomar för mänskliga rättigheter arbetar med myndigheter och det civila samhället för att göra undervisning i mänskliga rättigheter obligatorisk.

Ett exempel på deras förespråkande är Costa Rica, där uppskattningsvis 8 procent av barnen inte har tillgång till utbildning och 65 procent av flickorna inte går ut skolan.

Denna statistik störtdyker när man beskriver landets ursprungsbefolkning. I dessa samhällen är 30 procent analfabeter. Och i genomsnitt får dessa barn bara 3,6 års skolgång.

Genom att arbeta med deputerade Jorge Luis Fonseca Fonseca från Costa Ricas lagstiftande församling bidrog Ungdomar för mänskliga rättigheter till att åstadkomma en viktig milstolpe för costaricanska barn. Fonseca gick i spetsen för ett lagförslag som krävde undervisning i mänskliga rättigheter i skolor över hela landet, vilket antogs som lag i augusti 2021.

”Vi anser att vi har gjort ett stort bidrag till Costa Ricas utbildningssystem”, sade Fonseca. ”Ungdomar för mänskliga rättigheter tog initiativet. Nu kommer unga elever att veta vilka rättigheter de har helt enkelt för att de är människor.”

I december 2011 antog FN:s generalförsamling resolutionen kallad ”FN:s förklaring om utbildning och undervisning i mänskliga rättigheter”, som bekräftar att ”varje individ och varje organ i samhället skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter”. Och det uppmanar medlemsstaterna att ”införa utbildning och undervisning i mänskliga rättigheter, till exempel genom att integrera dem i skole- och utbildningsprogram”.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter bekräftar alla regeringar, lagstiftare, icke-statliga organisationer, lärare, människorättsaktivister och volontärer som arbetar för att göra undervisning i mänskliga rättigheter till verklighet, med särskilt tack till dess huvudsponsor Church of Scientology International, för möjligheten att tillhandahålla dess sekulära undervisningsmaterial om mänskliga rättigheter gratis.

För mer information, besök Ungdomar för mänskliga rättigheters webbplats på www.ungdomarformanskligarattigheter.se.

LADDA NER »
LADDA NER