NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

FYLLER TOMRUMMET KRING MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Lärare besöker Enade för mänskliga rättigheter-montern vid Nationella utbildarförbundets årsmöte och beställer sina egna utbildningspaket.

Enade för mänskliga rättigheter tillhandahåller välbehövligt undervisningsmaterial för lärare.

Nationella lärarförbundet (NEA) är USA:s största professionella anställningsorganisation, med medlemmar vid alla nivåer av utbildning. Många lärare i samhällsvetenskap, historia, statskonst eller liknande ämnen letar efter sätt att lära sina elever om mänskliga rättigheter.

Det är därför Enade för mänskliga rättigheter- (UHR) och Ungdomar för mänskliga rättigheter-material görs tillgängligt för dem utan kostnad vid NEA:s årliga konferenser. I år gick det till på samma sätt med en UHR-monter vid NEA:s 156-årsmöte, som hölls på Minneapolis Convention Center i Minnesota.

Mer än 220 lärare beställde UHR- och YHR-utbildningspaket, och de berättade alla om de många olika sätt materialet skulle passa in i deras olika kursplaner. Detta inkluderade vissa som inte var helt självklara, till exempel en musiklärare som, efter att ha sett den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheternas artikel 27, ”Rätten till upphovsrätt”, insåg att hans blivande musiker måste känna till sina rättigheter.

Vissa lärare hade redan materialet och berättade hur de hade använt det. En lärare sade: ”Jag lär ut en medborgarrättskurs. Jag börjar med människorättshäftena. Nu använder jag videorna och häftena för att faktiskt hantera konflikter i klassrummet.” En representant för Kaliforniens lärarförbund blev extatisk når hon såg vår monter eftersom hon redan arbetade för att nå alla Kaliforniens lärare med materialet. Hittills är det 200 som använder det.VI VILL VERKLIGEN ATT DU HÖR AV DIG

EnadeForManskligaRattigheter.se och UngdomarForManskligaRattigheter.se tillhandahåller resurser, som är gratis och nedladdningsbara, så att vem som helst kan lära ut mänskliga rättigheter. Här är vad de som använder dem säger.

KOMMISSIONÄR, LÄNETS MÄNNISKORÄTTSKOMMISSION, MASSACHUSETTS, USA

”Jag har arbetat med specialundervisning i mer än 40 år och kan inte minnas att jag någonsin varit mer inspirerad av en grupp ungdomar än jag är vid dessa årliga evenemang. Vi ger varje deltagare en mapp med människorättsmaterial som de själva kan studera. Tack vare er generositet inkluderade årets paket häftet Vad är mänskliga rättigheter? Publikationen är oerhört lättläst och innehåller komplex information i ett grundligt och förståeligt format. Vi tackar er för er hjälp och önskar er fortsatt framgång med ert arbete.”

LÄRARE, BRASILIEN

”Jag kan försäkra er att det material ni skickat har varit av största betydelse för utvecklingen av vårt arbete, eftersom det belyser och inspirerar våra pedagogiska idéer. Vi tackar så mycket (jag, skolan, eleverna och lokalsamhället) för att ni skickat materialet, för utan tvivel kommer många av dessa unga människor att plantera fröet av fred och rättvisa som internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter har hjälpt till att så.”

FN:S INSTITUT FÖR UTBILDNING OCH FORSKNING, NEW YORK

”Tack så mycket för att ni skickat materialet och följer upp det. Materialet har varit ytterst användbart. Vi har delat ut det, och jag presenterade det för delegaterna som anlände till New York för första gången.”

LÄRARE, SAMHÄLLSCENTER, KANADA

”Tack återigen för materialet. Jag använder det med mina elever i årskurs 6 och 7. Lektionerna är mycket välorganiserade och lätta att använda. Jag anser att det verkligen är viktigt för eleverna att förstå att inte alla har samma möjligheter som vi har i Ontario. Dessa lektioner passar också bra till vår kurs i social rättvisa.”FAKTA

REALITETEN MED FATTIGDOM

Artikel 25 i den allmänna förklaringen garanterar mat och husrum åt alla, men realiteten är denna:

3 MILJARDER

MÄNNISKOR

(nästan hälften av världens befolkning) lever på drygt 25 kronor om dagen

1,3

MILJARDER

av dem lever på drygt 10 kronor om dagen – i extrem fattigdom

22 000

BARN

dör varje dag på grund av fattigdom

151

MILJONER

barn yngre än 5 hämmades i sin tillväxt på grund av kronisk undernäring år 2017

842 000

MÄNNISKOR

uppskattas varje år dö på grund av bristande tillgång till rent dricksvatten, sanitär utrustning och handhygienDU KAN HJÄLPA TILL

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER