NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

YHR NEPAL HÅLLER ETT INTERNATIONELLT MÖTE OM HÅLLBARA UTVECKLINGSMÅL

200 delegater från 16 länder samt dignitärer deltog i det 2:a internationella ungdomsforumet för mänskliga rättigheter och hållbara utvecklingsmål.

Delegater från hela världen samlas i Katmandu i Nepal och går samman för att förändra världen genom människorättsundervisning.

Det internationella ungdomsforumet för mänskliga rättigheter och hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals – SDGs – som fastställts av FN) organiserades av Ungdomar för mänskliga rättigheter Nepal och hölls i Katmandu. Dess tema var ”samarbete med ungdomar för att uppnå SDGs: att gå från policy till handling”. Den två dagar långa konferensen förde samman passionerade, likasinnade individer som stod enade i ett löfte att förändra världen. Konferensen fokuserade på att stärka ungdomar och få dem att delta i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av mänskliga rättigheter i relation till SDGs.

SDGs har med fattigdom, orättvisor, klimat, miljöförstöring, välstånd, fred och rättvisa att göra. Tidsramen är att uppnå detta till 2030, där varje mål är kopplat till en av de 30 artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Detta inkluderar målet att uppnå fullständig jämlikhet mellan könen, ingen fattigdom, ingen hunger, utbildning av god kvalitet med mera.

”Vi förbinder oss till handling, inklusive människorättsundervisning i den konventionella och icke-konventionella utbildningssektorn.”

200 unga delegater från 16 länder delade med sig av sina åsikter, gemensamma erfarenheter och tog fram realistiska handlingsplaner för att bygga upp samhällen. Den ärade Ganesh Prasad Timilsina, ordförande för Nepals nationalförsamling, invigde evenemanget. Andra dignitärer som deltog var representanter från Nationella människorättskommissionen, Nationella ungdomsrådet, Världsbanken och Internationella centret för integrerad bergsutveckling.

Konferensen avslutades med undertecknandet av en Ungdomsförklaring som delvis löd: ”Vi förbinder oss till handling, inklusive människorättsundervisning i den konventionella och icke-konventionella utbildningssektorn och att uppnå SDGs i samhället i stort och särskilt i utsatta samhällen. [...] Vi uppmanar alla folk, särskilt ungdomar som oss, att gå från policy till handlingar genom att utbilda oss ifråga om FN:s allmänna förklaring och engagera oss att uppnå SDGs till gagn för våra lokalsamhällen, våra länder och världen.”FAKTA

REALITETEN MED FATTIGDOM

Artikel 25 i den allmänna förklaringen garanterar mat och husrum åt alla, men realiteten är denna:

3 MILJARDER

MÄNNISKOR

(nästan hälften av världens befolkning) lever på drygt 25 kronor om dagen

1,3

MILJARDER

av dem lever på drygt 10 kronor om dagen – i extrem fattigdom

22 000

BARN

dör varje dag på grund av fattigdom

151

MILJONER

barn yngre än 5 hämmades i sin tillväxt på grund av kronisk undernäring år 2017

842 000

MÄNNISKOR

uppskattas varje år dö på grund av bristande tillgång till rent dricksvatten, sanitär utrustning och handhygienDU KAN HJÄLPA TILL

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER