RealTime
0.2 ORD SOM ANVÄNDS

Kontrollera ditt ordförråd

Nästa steg blir att läsa häftet Berättelsen om mänskliga rättigheter. Innan du börjar, kontrollera din förståelse av följande ord som har att göra med mänskliga rättigheter: