RealTime
2.1 ORD SOM ANVÄNDS

Kontrollera ditt ordförråd

Nästa steg blir att läsa de enskilda artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och att titta på informationsannonser om dessa artiklar. Innan du börjar, kontrollera din förståelse av följande ord: