RealTime
3.14 LÄS

Artikel 18 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 18

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.