RealTime
1.7 TITTA PÅ VIDEON

Mänsklig rättighet nummer 3, Rätten till liv