RealTime
0.3 LÄS HÄFTET

Mänskliga rättigheter: En inledning

Mänskliga rättigheter Definierade

Vad är mänskliga rättigheter?

Låt oss börja med några grundläggande definitioner:

Människa substantiv
en medlem av arten Homo sapiens; en man, kvinna eller ett barn; en person.

Rättighet: substantiv
Sådant man har rätt till eller tillåts göra; friheter som garanteras.

Mänskliga rättigheter: substantiv
de rättigheter man har helt enkelt för att man är människa.

Om du skulle fråga människor på gatan: ”Vad är mänskliga rättigheter?” skulle du få många olika svar. De skulle tala om de rättigheter de känner till, men mycket få människor känner till alla sina rättigheter.

Definitionerna ovan visar att en rättighet är en frihet av något slag. Det är något som man är berättigad till helt enkelt för att man är människa.

Mänskliga rättigheter grundar sig på principen om respekt för den enskilda individen. Deras grundläggande förutsättning är att varje person är en moralisk och förnuftig individ som förtjänar att behandlas med värdighet. De kallas mänskliga rättigheter därför att de omfattar alla. Medan länder och särskilda grupper har specifika rättigheter som bara gäller för dem, är mänskliga rättigheter de rättigheter som alla är berättigade till – oavsett vilka de är eller var de är bosatta – helt enkelt därför att de lever.

Ändå tar många människor bara upp yttrandefrihet, religionsfrihet och kanske en eller två till, när man ber dem tala om vilka deras rättigheter är. Det råder ingen tvekan om att dessa rättigheter är viktiga, men hela spektrumet av mänskliga rättigheter är mycket omfattande. De innebär valfrihet och möjlighet. De innebär frihet att skaffa sig ett arbete, skaffa sig en viss yrkesbana, att själv välja sin äktenskapspartner och att uppfostra barn. De inbegriper rätten att resa vida omkring och rätten att arbeta med något lönande utan att trakasseras, utsättas för övergrepp eller hotas med godtyckligt avskedande. De omfattar till och med rätten till fritid.

Förr i världen fanns det inga mänskliga rättigheter. Sedan uppstod idén att människor skulle ha vissa friheter. I kölvattnet efter andra världskriget resulterade den idén till slut i det dokument som kallas den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, och de trettio rättigheter som alla människor är berättigade till.