RealTime
3.2 LÄS

Artikel 12 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 12

Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.