RealTime
4.4 LÄS

Artikel 20 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 20

  1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
  2. Ingen må tvingas att tillhöra en sammanslutning.