RealTime
2.4 LÄS

Artikel 7 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 7

Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida. Alla äro berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad.