RealTime
1.10 LÄS

Artikel 5 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 5

Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.