RealTime
3.8 LÄS

Artikel 15 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 15

  1. Envar har rätt till en nationalitet.
  2. Ingen må godtyckligt berövas sin nationalitet eller förmenas rätten att ändra nationalitet.