RealTime
3.10 LÄS

Artikel 16 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 16

  1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning på grund av sin ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. De äga lika rättigheter vid giftermål, under äktenskap och vid äktenskaps upplösning.
  2. Äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och fullständiga samtycke.
  3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och är berättigad till skydd från samhället och staten.