RealTime
3.12 LÄS

Artikel 17 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 17

  1. Envar har rätt att äga egendom såväl ensam som i förening med andra.
  2. Ingen må godtyckligt berövas sin egendom.