RealTime
2.8 LÄS

Artikel 9 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 9

Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.