RealTime
2.2 LÄS

Artikel 6 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 6

Envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening.