RealTime
4.12 LÄS

Artikel 24 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 24

Envar har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön.