RealTime
5.6 LÄS

Artikel 28 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 28

Envar har rätt till en social och internationell ordning, i vilken de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, till fullo kunna förverkligas.