RealTime
1.6 LÄS

Artikel 3 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 3

Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.