NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

TOPPMÖTE OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FIRAR 70-ÅRSJUBILEET AV DEN ALLMÄNNA FÖRKLARINGEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Människorättstoppmötet vid FN i New York (överst); gästtalare Luis Almagro, generalsekreteraren för Organization of American States (nederst till vänster); och en workshop för ungdomsdelegater som hölls av verkställande chefen för internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter, Ruslan Khusainov (nederst till höger).

Det 15:e årliga internationella toppmötet om mänskliga rättigheter engagerar 94 ungdomar från 57 länder vid FN-högkvarteret i New York.

70-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR) var temat för det 15:e årliga internationella toppmötet om mänskliga rättigheter, som hölls 5–7 juli 2018. De två första dagarna av programmet ägde rum i Ekonomiska och sociala rådets sal vid FN-högkvarteret i New York, med öppningssessionen som direktsändes på UN TV. Toppmötet sponsrades av Costa Ricas ständiga representation vid FN och sponsrades gemensamt av Cyperns, Australiens och Rumäniens ständiga representationer samt ytterligare 17 icke-statliga organisationer (NGO:er).

Deltagare under toppmötet inkluderade:

  • 94 ungdomsdelegater och -ambassadörer som representerade 57 länder, vilka valdes för sina utomordentliga insatser inom området mänskliga rättigheter (Ungdomsambassadörer är tidigare delegater som fortsätter att kämpa för mänskliga rättigheter.)
  • FN-ambassadörer och -diplomater från 35 länder
  • Allt som allt mer än 400 tjänstemän, diplomater, icke-statliga organisationer och människorättsaktivister från 73 länder

Programmet hade två människorättsikoner som huvudtalare: Luis Almagro, generalsekreteraren för Organization of American States, och brigadgeneralen Alberto Sepúlveda Riaño från Colombias nationella armé. Båda männen är djupt engagerade i att trygga mänskliga rättigheter för dem de tjänar och är frispråkiga förespråkare av Ungdomar för mänskliga rättigheters undervisningsinitiativ som ett sätt att åstadkomma detta.

Under sin presentation betonade Almagro vikten av mänskliga rättigheter: ”Jag uppmanar er att bli en sann ambassadör för mänskligheten och en representation av etisk diplomati”, sade han. ”Mänskliga rättigheter runt om i världen kommer att gagnas av en ny sorts diplomater som ovillkorligt vägleds av principer och värderingar, och ledsagas av den allra mest grundläggande uppfattningen om vårt tillstånd som människor och den universella tillämpligheten av de obestridliga rättigheter som vi alla har rätt till. Det är ett rent nöje att vara här med er i denna vackra sal och tala till denna unga publik vilken för mig representerar löftet om en ny generation som kommer att bana väg för ett tillstånd där etisk diplomati råder och härskar.”

Ungdomarna återvände hem inspirerade, fulla av energi och utrustade med material och färdigheter för att till fullo införa människorättsundervisning i sina respektive länder.

Ungdomsdelegater presenterade de människorättsaktiviteter som gjorde att de tilldelades äran att representera sina länder vid toppmötet.

Eventets tredje dag var ett mångkulturellt firande som Scientology Kyrkan i Harlem var värd för. En workshop för delegaterna följdes av ett öppet hus om mänskliga rättigheter. Delegaterna och ambassadörerna välkomnades till Harlem av Queen Mother dr Delois N. Blakely, hedersborgmästaren för lokalsamhället i Harlem. På programmet stod presentationer av ungdomsdelegater och dignitärer och framträdanden av lokala artister.

Ungdomsdelegater och -ambassadörer organiserade sig sedan i åtta lag som gick ut i grannskapet för att tala med andra om deras rättigheter, inspirerade av Ungdomar för mänskliga rättigheters infoannons från UDHR, artikel 29: ”Ansvar”, som uppmanar alla att ta ansvar för att informera andra om mänskliga rättigheter.

Ungdomarna återvände hem inspirerade, fulla av energi och utrustade med material och färdigheter för att till fullo införa människorättsundervisning i sina respektive länder.GÅ MED I RÖRELSEN

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER