NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

FÅR TILL STÅND FÖRSTÅELSE OCH FRED GENOM MÄNNISKORÄTTS­UNDERVISNING I ISRAEL

Ungdomar för mänskliga rättigheter (Youth for Human Rights – YHR) Israels medlemmar Orna Bloom (till vänster) och David Kritsun (i mitten) tillsammans med frivilliga får folk att skriva på en petition om undervisning i mänskliga rättigheter.

Ungdomar för mänskliga rättigheter Israel-teamet tar itu med den urgamla gåtan att bringa harmoni till det stora antalet etniska och religiösa grupper som bildar denna nation.

Israel, en blandning av kulturer, språk och traditioner, byggdes av invandrare från en mångfald etniska tillhörigheter. Även om dess befolkning till 75 procent är judisk, var även de ursprungligen invandrare från hela världen. Lägg nu till den arabiska befolkningen, samariterna, de kristna, beduinstammarna, druserna osv., och på senare tid en våg av afrikanska invandrare så skulle beteckningen smältdegel vara en underdrift.

Ett stort antal beslut från israeliska Högsta domstolen för att skydda rättigheterna hos dessa olika grupper införlivar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) i landets lagar. Men det är kunskapen om och tillämpning av den allmänna förklaringens 30 artiklar som är nyckeln till att skapa fred mellan landets olika medlemmar. Medvetenheten om detta faktum fick YHR Israel, ledd av David Kritsun och Orna Bloom, att ta på sig uppgiften att nå alla invånare i Israel med den allmänna förklaringen.

Beväpnade med YHR- och UHR-material på hebreiska och arabiska nådde de människor överallt i Israel och över gränser med seminarier till varje gren man kan föreställa sig. Detta inkluderade arabiska ungdomar vid Fureidis ungdomscenter i en arabisk stad i norra Israel. Centrets föreståndare sade: ”De här barnen har haft ett hårt liv, så det är bra att de känner till sina mänskliga rättigheter, så att de kan skydda dem.”

Det skedde mer leverans av undervisning i mänskliga rättigheter till palestinska arbetare i Zorganikas dadelplantage vid gränsen mellan Israel och Jordanien. Sedan levererade de i Shevah-Mofet-gymnasiet i Tel Aviv, som för det mesta har israelisk-ryska elever – barn till invandrare från forna Sovjetunionen. Ett evenemang hölls på Internationella människorättsdagen med deltagare som var en blandning av druser, kristna, muslimer och judar. Det hölls seminarier vid samhällscentret för eritreanska kvinnor; det hölls seminarier för sudanesiska invandrare; och det hölls seminarier för beduinerna i Abu Tlul, ett bosättningsområde i södra Israel.

YHR genomför också namninsamlingar med en petition om att undervisning i den allmänna förklaringens artiklar ska bli en obligatorisk del av undervisningen. Dessa namninsamlingar tar YHR Israel till loppmarknaden i Jaffa, en av de äldsta delarna av Tel Aviv, och Rothschild Boulevard, en av Tel Avivs främsta gator.

YHR Israel visste att de började göra skillnad när östra Jerusalem-kommunens utbildningsdepartement gav grönt ljus att utbilda deras lärare i att leverera till mer än 80 000 barn. Leverans började omedelbart.ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Starta en avdelning för mänskliga rättigheter

Hör berättelsen om internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters grundare och ordförande, dr Mary Shuttleworth, på scientology.tv.

Enade för mänskliga rättigheter är beroende av frivilliga och avdelningar över hela världen för att kunna uppnå sitt syfte. Därför inbjuder vi dig att bilda en avdelning genom att göra följande:

  • Gå samman med andra individer som vill vara med.
  • Beställ det material från Enade för mänskliga rättigheter (UHR) du behöver på enadeformanskligarattigheter.se eller Ungdomar för mänskliga rättigheters (YHR) material på ungdomarförmänskligarättigheter.se.
  • Börja hålla seminarier, dela ut material och delta i andra aktiviteter som får ut UHR- och YHR-material.
  • Låt oss veta att du vill starta en avdelning och bifoga foton på dina aktiviteter.

För inspiration och att lära dig mer om YHRI:s ordförande dr Mary Shuttleworth, titta på scientology.tv. Under sin barndom på apartheidtiden i Sydafrika bevittnade hon utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter vilket inspirerade henne att bilda YHRI.SKYDDA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER