VINTERN 2015NYHETSBREV

Enade för mänskliga rättigheter
ATT REFORMERA DEN COLOMBIANSKA ARMÉN OCH ÅTERSTÄLLA ”TRON PÅ DESS SYFTE”

Ny verklighet
Den colombianska arméns tänkesätt ändrade sig när soldater läst Berättelsen om mänskliga rättigheter från Enade för mänskliga rättigheter.

I mer än 50 år har Colombia slitits av en inre väpnad konflikt, med nationella armén och paramilitära grupper som utkämpar ett militärt motaktionskrig mot vänstergerillan. Under den blodiga konflikten, har allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter begåtts.

Skandalen av de ”falskt positiva” (ett test som felaktigt finner ett tillstånd som inte existerar) kom till offentlighetens kännedom under 2008. Det involverade en serie mord där medlemmar av militären klädde fattiga eller psykiskt funktionshindrade civila som rebeller, dödade dem och presenterade dem som rebelliska förluster, tjänade befordringar och andra belöningar med den uppblåsta räkningen av döda rebeller.

läs vidare >>

GLOBALT PROGRAM FÖR UTBILDNING OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Fas två » Säkerhetsstyrkor

Enade för mänskliga rättigheter tillhandahöll utbildning om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna till mer än 10 000 polisaspiranter i den centrala indiska delstaten Madhya Pradesh, vilket sammanföll med fas 2 av FN:s världsprogram för utbildning om mänskliga rättigheter.

Den 10 december 2004 i slutet av FN:s årtionde för utbildning om mänskliga rättigheter, tillkännagav FN:s generalförsamling det trefasiga Världsprogrammet för utbildning om mänskliga rättigheter för att främja genomförandet av utbildningar om mänskliga rättigheter i alla samhällssektorer.

Fas ett (2005–2009) betonade genomförande av utbildning om mänskliga rättigheter i grundskolesystem.

Fas två (2010–2014) kallas att integrera utbildning om mänskliga rättigheter i den högre utbildningen och i utbildning av lärare och utbildare, tjänstemän, brottsbekämpande myndigheter och militären.

Fas tre (2015–2019) kommer att fokusera på journalister och andra yrkesmän inom media, med betoning på utbildning i jämställdhet och icke-diskriminering. Programmets mål är att bekämpa stereotyper och våld; främja respekten för mångfald; och främja tolerans, interkulturell och interreligiös dialog och social integrering.

läs vidare >>

Mänskliga rättigheter i verksamhet
NÄR MEDKÄNSLA LEDER TILL BEFRÄMJANDE

I andra änden av spektrumet från ohyggliga brott mot mänskliga rättigheter av säkerhetsstyrkor i Colombia, undervisas Enade för mänskliga rättigheters Att föra mänskliga rättigheter till liv-läroplan av klassrumslärare över hela världen.

”[MINA ELEVER] ÄR MER STORSINTA OCH INTRESSERADE AV VAD SOM HÄNDER OMKRING DEM OCH DE TOLERERAR INTE ORÄTTVISOR MOT ANDRA.”

– Patricia B., professor på teknologiska institutet, Mexiko
läs vidare >>

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – GLOBAL UTBILDNING

Enade för mänskliga rättigheter, och dess ungdomsdel Ungdomar för mänskliga rättigheter, har skapat samarbeten med nationella organisationer för att utveckla och genomföra utbildningsprogram om mänskliga rättigheter i länder runt om i världen. De inbegriper:


Etiopien Etiopiska kommissionen för mänskliga rättigheter

Kamerun Nationella kommittén för mänskliga rättigheter

Mongoliet Nationella kommittén för mänskliga rättigheter i Mongoliet


DATUM
Förespråkande av mänskliga rättigheter 2015

20 februari: Världsdagen för social rättvisa

1 mars: Nolldiskrimineringsdagen

21 mars: Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering

6 april: Internationella dagen för idrott för utveckling och fred

20 juni: Världsdagen för flyktingar

30 juli: Internationella dagen mot trafficking av personer

21 september: Internationella fredsdagen

16 november: Internationella dagen för tolerans

10 december: Mänskliga rättigheternas dagMILSTOLPAR I UTBILDNING OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

  • 1995–2004:Förenta nationernas årtionde för undervisning av mänskliga rättigheter.

  • 2005–2009: Fas 1 i FN:s världsprogram för utbildning om mänskliga rättigheter fokuserar på utbildning om mänskliga rättigheter i primära och sekundära skolsystem.

  • 2010–2014: Fas 2 betonar utbildning i mänskliga rättigheter för högre utbildning och utbildningsprogram för lärare och utbildare, tjänstemän, brottsbekämpning och militärer.

  • Februari 2012: FN:s generalförsamling antar FN:s deklaration om utbildning och inlärning av mänskliga rättigheter i syfte att ”utveckla en universell kultur av mänskliga rättigheter, där alla är medvetna om sina egna rättigheter och skyldigheter i fråga om andras rättigheter”.
  • I början av 2015: FN:s medlemsstaters rapport till högkommissionären för mänskliga rättigheter om sitt genomförande av fas 2.

  • 2015: Kontoret för högkommissionären för mänskliga rättigheter ger en global rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

  • 2015–2019: Fas 3 i världsprogrammet fokuseras på yrkesmän inom media och på journalister, med betoning på utbildning i jämställdhet och icke-diskriminering.

HJÄLP TILL MED ATT GÖRA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL VERKLIGHET

Du kan omedelbart börja stödja den internationella saken för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper och förenar individer, pedagoger, organisationer och myndigheter i alla delar av världen för att göra folk mer medvetna om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER