NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

EN TURNÉ RESER 8 500 MIL IGENOM NIO LÄNDER FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mary Shuttleworth, grundaren av internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter, visas här i Sydafrika, där hon höll interaktiva undervisningsseminarier i flera skolor och reste sedan med sitt team på en turné av ytterligare åtta länder.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters sextonde turné besöker nio länder för att upplysa skolbarn, bygga partnerskap och främja undervisning i mänskliga rättigheter.

YHRI:s sextonde undervisningsturné år 2019 var en resa till nio länder över 8 514 mil genom Sydafrika, Angola, Etiopien, Schweiz, Taiwan, Japan, Mexiko, USA och Nepal.

Det började i Sydafrika där kung Thomas Edgar Brown för Nationella khoisankungariket välkomnade teamet. Universitetsprofessorer, religiösa ledare, poliser, icke-statliga organisationer och lokalsamhället samlades för två konferenser om människorättsundervisning. Sedan levererades workshopar i skolor i Alexandria och Soweto.

I Angola hölls en konferens och grundskole- och gymnasieskolor deltog i interaktiva workshoppar. Kampsportselever visade upp sina färdigheter och lärde sig sedan om den allmänna förklaringen. En blodgivningskampanj för det lokala Luanda-sjukhuset resulterade i cirka 50 liter livräddande blod.

I Etiopien hade turnén ett möte med uppsatta tjänstemän inom den Afrikanska unionen angående människorättsundervisningens roll i fredsskapande strategier. Teamet hade även ett möte med Peace Education Consortium och höll föreläsningar för allmänheten på tre högskolor och vid National Archives & Library Agency Hall.

Sammanlagt nådde den sextonde YHRI-undervisningsturnén tusentals människor direkt, samtidigt som budskapet om människorättsundervisning nådde ytterligare miljontals människor.

Vid FN:s högkvarter i Genève i Schweiz firade turnén Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering. Även religiösa ledare och organisationer såsom United Planet Foundation och Ustinov Prejudice Awareness Forum höll tal.

I Tokyo i Japan förde ett evenemang med fokus på att stoppa mobbning samman talare från de ansedda organisationerna International Peace Research Institute och Friends of the United Nations Asia-Pacific. En andra konferens fokuserade på människohandelsfrågan ur ett globalt perspektiv.

Sammanlagt nådde den sextonde YHRI-undervisningsturnén tusentals människor direkt, samtidigt som budskapet om människorättsundervisning nådde ytterligare miljontals människor.FAKTA

LÅT OSS TALA OM MÅNGFALD

Mångfald är en välsignelse. Låt oss se på några av statistikerna för de mest mångkulturella städerna i världen.

NÄST

STÖRSTA

invandrarbefolkningen i världen (efter New York) finns i London, som kallas världens mest kulturella huvudstad

800

SPRÅK

talas i New York, vilket gör det till världens mest språkligt mångkulturella stad

80 %

AV INVÅNARNA

i staden Dubai föddes utomlands

4

SPRÅK

i Singapore är officiella på grund av mångfalden av stadens invånare

177

NATIONALITETER

finns i Amsterdam, en av de mest mångkulturella städerna i världenHUR DU KAN HJÄLPA TILL

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER