NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

FYRA KONFERENSER FÖRENAR NATIONER I ETT ENDA SYFTE

Regionala människorättskonferenser hölls i fyra länder, bland annat i Washington, DC i USA (överst), i Taiwan (längst till vänster) och i Nepal (längst ner till höger).

Ungdomar från hela världen samlades för fyra regionala YHRI-konferenser för att ägna sig åt människorättsaktiviteter och samarbete.

Så som blivit traditionellt för YHRI:s årliga undervisningsvärldsturné hölls regionala människorättskonferenser i fyra länder – alla med syftet att engagera och informera ungdomar om mänskliga rättigheter inom de olika regionerna där konferenserna hölls.

Det började med Sjunde årliga regionala människorättskonferensen för Sydasien i Katmandu i Nepal. Konferensen förde samman deltagare från Bangladesh, Indien, Pakistan, Indonesien och Vietnam. Invigningsdagens talare inkluderade en medlem av Nepals nationella människorättskommission och vice ordförande för Nationella ungdomsrådet. Sju medier deltog i invigningsceremonin och en paneldiskussion hölls om att släppa lös ”ungdomars kraft i Sydasien för fred och mänskliga rättigheter”.

Distriktskommissarien för de nepalesiska scouterna samlade unga scouter, roverscouter, rangerscouter och scoutledare för att diskutera sina skyldigheter när det gäller mänskliga rättigheter. Nepals rika Unesco-världsarvsplatser firades under allmänna förklaringens artikel nummer 27, vilket inkluderar rätten till kulturell mångfald.

Den andra konferensen var den tre dagar långa Sjunde regionala konferensen för Asien-Stillahavsområdet i Taiwan, med ungdomsdelegater från Australien, Bangladesh, Indien, Malaysia, Nepal, Paraguay, Sri Lanka, USA, Vietnam och, naturligtvis, Taiwan. Bland talarna fanns regeringstjänstemän, lärare och ledare i samhället. Temat att förhindra mobbning stod högt på deras dagordning, med livliga diskussioner särskilt om rollen som människorättsundervisning spelar som en beprövad förebyggande åtgärd.

Sedan kom Femte årliga latinamerikanska konferensen i Mexiko, som arrangerades av myndigheterna i Tlaxcala vid delstatens lagstiftningspalats – där publiken fyllde alla sittplatser och mer därtill. Myndighetspersoner, samhällsledare, icke-statliga organisationer och personer ur allmänheten deltog, bland annat ungdomsdelegater från Argentina, Costa Rica, Guatemala, Peru, Uruguay och representanter från 27 mexikanska delstater. Bland talarna fanns ordföranden för människorättskommissionen för Tlaxcala-kongressen och chefen för Tlaxcalas ungdomsinstitut som representerade delstatens guvernör. Som ett särskilt erkännande för hennes arbete överlämnade kontoret för Tlaxcalas guvernör en handsnidad aztekhövdingsstav till dr Mary Shuttleworth, ordförande för YHRI.

Regionala människorättskonferenser hölls i fyra länder – allt i syfte att engagera och utbilda ungdomar i mänskliga rättigheter.

Under andra dagen var Botaniska trädgårdens biograf platsen för ett evenemang där de unga delegaterna presenterade sitt människorättsarbete och delade med sig av framgångsrika åtgärder.

Och sedan i USA hölls den tre dagar långa Amerikanska nationella människorättskonferensen på Capitol Hill, vilket inkluderade att dela ut den högt ansedda presidentutmärkelsen för frivilligarbete. Proklamationer, certifikat och gratulationer strömmade in från tjänstemän i USA.

Scientology Kyrkans kontor för nationella angelägenheter var värd för ett evenemang med fokus på människohandelsfrågan, följt av ett möte med 47 lagstiftare på Capitol Hill. Evenemangen kulminerade med Human Rights Cherry Blossom Festival Concerts stora slutnummer vid National Mall.HUR DU KAN HJÄLPA TILL

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER