Dina mänskliga rättigheter är skyddade av lagen

Mänsklig rättighet nr 8

Dina mänskliga rättigheter är skyddade av lagen

Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar, som kränka de grundläggande rättigheter, vilka tillkomma honom genom lag eller författning.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
LADDA NER