Tankefrihet

Mänsklig rättighet nr 18

Tankefrihet

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
LADDA NER