Rätten till rättegång

Mänsklig rättighet nr 10

Rätten till rättegång

Envar är under full likställighet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
LADDA NER