Vi är alla lika inför lagen

Mänsklig rättighet nr 7

Vi är alla lika inför lagen

Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida. Alla äro berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
LADDA NER