Yttrandefrihet

Mänsklig rättighet nr 19

Yttrandefrihet

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
LADDA NER