Ingen kan ta ifrån dig dina mänskliga rättigheter

Mänsklig rättighet nr 30

Ingen kan ta ifrån dig dina mänskliga rättigheter

Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
LADDA NER