En fri och rättvis värld

Mänsklig rättighet nr 28

En fri och rättvis värld

Envar har rätt till en social och internationell ordning, i vilken de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, till fullo kunna förverkligas.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
LADDA NER