Rätten att röra sig fritt

Mänsklig rättighet nr 13

Rätten att röra sig fritt

1. Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin vistelseort.

2. Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och att återvända till sitt eget land.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
LADDA NER